Iholle muodostuu arpi, kun ihovaurio ulottuu verinahkaan eli dermikseen saakka. Arvella tarkoitetaan vaurioituneen ihokudoksen korvautumista sidekudoksella. Arvesta aiheutuva toiminnallinen ja/tai kosmeettinen haitta on riippuvainen arven sijainnista, koosta ja tyypistä.

Arvet jaotellaan tyyppinsä mukaan eri kategorioihin. Tavallisimmin arvet ovat ohuita ryppyisiä eli atrofisia tai ihosta kohoavia eli hypertrofisia arpia. Alkuun punoittava ja kova arpi voi olla hyvinkin häiritsevän näköinen, mutta pehmenee, ohenee ja vaalenee ajan myötä.

Ongelmallisempia ovat ns. keloidiarvet, jotka luonnollisen korjaantumisen sijaan jatkavat kasvuaan. Perimässään keloiditaipumuksen omaavalle voi pienikin vaurio aiheuttaa kookkaan vallimaisen arven. Keloidiarpea ei yleensä kannata poistaa leikkaamalla, koska kirurgiset toimenpiteet helposti vain stimuloivat jo ennestään liiallista sidekudosmuodostusta. Ensisijainen hoitomenetelmä keloideihin on sidekudosta surkastuttavat kortisonipistokset.

Arpien hoidossa käytetään eri vaiheissa erilaisia menetelmiä. Paikallisesti käytettävät silikonipitoiset valmisteet pehmentävät ja hillitsevät arven kasvua alkuvaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa arven tyyppi määrittää, millaista hoitoa käytetään. Kysymykseen voivat tulla erilaiset täyteaineet tai ihoa kuorivat menetelmät. Laajoissa tai toiminnallista haittaa aiheuttavissa tapaturma- ja paloarvissa voi plastiikkakirurginen arpikorjaus olla tarpeen. Lähes aina arpia voi myös häivyttää laserhoidon avulla.

KTP-laserin avulla vähennetään arpeen ja sen ympäristöön mahdollisesti kehittynyttä hiusverisuonitusta ja vaalennetaan punoitusta. Hoito voi estää myös arpikudosta syöttävien verisuonten toimintaa ja hillitä arven kasvua. KTP-laserhoitoja tehdään tavallisesti 2-3 hoitovälin ollessa 4-6 viikkoa.

Koholla olevia arpia voidaan siloittaa Er:YAG- sekä CO2-lasereilla. Hoidossa arven pintasolukkoa poistetaan kerros kerrokselta. Jos yksi hoito ei auta riittävästi, hoito voidaan toistaa 2-3 kuukauden kuluttua. Menetelmä ei sovellu keloidien hoitoon.

Fraktionaalisilla (Er:glass, CO2) iholasereilla tasoitetaan ihon pintarakenteen epätasaisuutta ja väriä. Menetelmä on osoittautunut hyödylliseksi sekä atrofisten että hypertrofisten arpien kohdalla. Koska kollageeninmuodostus on hidas prosessi, on lopullinen hoitotulos nähtävissä noin 6-12 kuukautta viimeisen hoidon jälkeen. Hoitoja tehdään tavallisesti 3-6, hoitovälin ollessa 1-2 kuukautta. Hoitoa ei suositella keloidiarpiin.

Fraktionaalinen hoitomentelmä on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös viiltoarpien kohdalla. Hoidon myötä vaaleat viiltoarvet ohenevat ja lyhenevät, ja niiden väriero ympäröivään ihoon tasoittuu hieman. Arpi on kuitenkin aina arpi, joten hoitoihin on syytä lähteä realistisin odotuksin ja varautua siihen, ettei toivottua lopputulosta saavuteta.

Ohjeita laserhoitoa varten

Hoidon tarpeen määrittelyä ja hoidon suunnittelua varten varataan aika Epilaserin ihotautien erikoislääkärille. Arviointikäynnillä varmistetaan asiakkaan soveltuvuus hoitoon ja keskustellaan hoidon mahdollisuuksista.

Ennen hoitoa vältetään ihon ruskettumista auringon UV-valossa 4-6 viikon ajan. Aurinkoisena vuodenaikana iho suojataan korkeakertoimisella auringonsuojavoiteella (k50).

KTP-laserhoito tehdään tavallisesti ilman puudutusta. Hoidon jälkeen hoidetulla alueella voi esiintyä lievää turvotusta. Jos hoidetulle alueelle muodostuu rupea, annetaan ruven kuivaa ja irrota itsestään.

Muut arpien laserhoidot toteutetaan tavallisesti voidepuudutuksessa. Puudutusta varten asiakkaat saapuvat vastaanotolle noin tunti ennen varsinaista hoitoaikaa. Hoito tuntuu iholla pistelynä ja kuumotuksena. Hoidonaikaista kipua lievitetään kylmäilmapuhaltimen avulla.

Hoidon jälkeen iholla esiintyy turvotusta ja punoitusta noin 5 päivän ajan. Joskus iholle muodostuu kevyttä rupea, joka kuivuttuaan irtoaa pois. Ihoa voi pestä normaalisti, mutta saunomista vältetään voimakkaamman turvotuksen ja punoituksen ajan. Aurinkoisena vuodenaikana iho suojataan korkeakertoimisin auringonsuojavoitein (k50) ja auringossa oleilua vältetään vähintään 2 kuukauden ajan.